เชื่อหรือไม่ว่าสัตว์ในโลกยุคไดโนเสาร์มีสัตว์ที่รอดมาถึงยุคปัจจุบันอยู่นะบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย king13สัตว์ยุคจุลศิลาศ (Jurassic Period) ที่รอดมาจนถึงวันนี้คือนกและเป็นลูกสาวของสัตว์เลื้อยคลานในกลุ่ม Dinosauria ที่ได้พัฒนาและปรับตัวเป็นสัตว์บินในอดีตขออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ยุคจุลาศ (Jurassic Period) และสัตว์ที่รอดชีวิตมาจนถึงวันนี้คือนก:สัตว์ยุคจุลาศ (Jurassic Period) เป็นช่วงเวลาในยุคจูราสิค ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 201 ล้านปีที่แล้วถึงประมาณ 145 ล้านปีที่แล้ว ระหว่างช่วงนี้เป็นเวลาที่มีการเจริญเติบโตของสัตว์ประจำดินมากมาย และมีการดำเนินการของภูเขาไฟและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ มีสัตว์บางชนิดในกลุ่ม Dinosauria ที่พัฒนาและปรับตัวให้สามารถบินได้ จากภาวะลูกเลื้อยคลานที่เริ่มกลายเป็นนก อาจจะไม่ใช่นกที่มีลักษณะเหมือนนกที่เราเห็นในปัจจุบัน แต่เป็นลูกสาวของสัตว์บินที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้สัตว์ที่รอดมาจากยุคจุลาศและพัฒนาต่อมาเป็นนกในปัจจุบัน สามารถอ้างอิงถึงนกที่สัมผัสตามศัตรูพลังงาน โครงสร้างโครงกระดูกและสิ่งอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับสัตว์ประจำดินในอดีต ตัวอย่างของนกที่มีความเกี่ยวพันกับสัตว์ยุคจุลาศได้แก่ Archaeopteryx ที่ถูกพบในรัฐบาวาเรียของเยอรมนี นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า Archaeopteryx เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ได้รับคุณสมบัติในการบินเล็กน้อย โดยมีลักษณะระหว่างสัตว์เลื้อยคลานและนกสรุปกันให้ละเอียดยิ่งขึ้น นกในปัจจุบันเป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาของสัตว์บินในอดีต ซึ่งสัตว์ที่รอดมาจากยุคจุลาศและมีบทบาทในกระบวนการนี้ได้แก่ Archaeopteryx ซึ่งเป็นลูกสาวของสัตว์เลื้อยคลานที่มีความเกี่ยวพันกับนกในปัจจุบันและเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความหลากหลายและกระบวนการวิวัฒนาการของสัตว์ในโลกธรรมชาติเช่นกันมาดูกันว่าสัตว์อะไรรอดมาถึงทุกวันนี้แล้วยังคงเคล้าโคร้งเดิมไม่ได้วิวัฒนาการจากเดิมไปมากเท่าไรนักสัตว์ที่รอดมาจากยุคไดโนเสาร์และยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีการวิวัตณาการมากนักเรียกว่า "สัตว์โฟสซิล" หรือ "living fossils" ซึ่งแสดงถึงความคงเส้นคงวามของลักษณะทางชีวภาพของพวกเขา. นี่คือบางตัวอย่างของสัตว์โฟสซิล:ฉลู (Coelacanth): ฉลูเป็นปลาทะเลที่มีลักษณะคล้ายกับสมุนไพรที่มีในยุคไดโนเสาร์ ถือว่าสูญพันธุ์แต่ต่อมาได้พบอีกครั้งในปี 1938 และยังคงมีชีวิตอยู่ในน้ำลึกจระเข้ทะเล (Horseshoe Crab): จระเข้ทะเลมีลักษณะเหมือนกระดูกสัตว์ไดโนเสาร์ มีตาและก้านเหล็กที่ใช้ในการวิ่งในทราย นิยมนำไปใช้ในการทดสอบและวิจัยทางการแพทย์อุกาบาง (Tuatara): อุกาบางเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายกับกิ้งก่า มีความคล้ายคลึงกับสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในยุคไดโนเสาร์พลูโพดอน (Nautilus): พลูโพดอนเป็นมลภาคที่มีเปลือกหลายชั้นที่คงรูปแบบมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ มีลักษณะทางชีวภาพที่คงเส้นคงวาแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆกบปลา (Crossoptilon): กบปลาเป็นกบที่มีลักษณะเป็นพรรณไม้ มีความคล้ายกับกบที่มีในยุคไดโนเสาร์เต่าทะเล (Sea Turtle): เต่าทะเลมีลักษณะทางชีวภาพที่คงเส้นคงวามมานาน มีลักษณะเหมือนเครื่องหมายโฟสซิลอาสิโมดีส (Axolotl): อาสิโมดีสเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการปลูกเพิ่มตัวทั้งอวัยวะ มีลักษณะทางชีวภาพที่คงเส้นคงวามเต่าน้ำหว่าน (Gharial): เต่าน้ำหว่านเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างและลักษณะทางชีวภาพที่คงเส้นคงวาจากยุคก่อนแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงยุคปัจจุบันนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของสัตว์โฟสซิลที่รอดมาจากยุคไดโนเสาร์และยังคงมีลักษณะทางชีวภาพเดิมมาเป็นส่วนสำคัญของสิงห์สู่ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอาจจะมีการปรับตัวเล็กน้อยในระดับที่ไม่สังเกตเห็น