บอร์ด ความรัก,มิตรภาพระหว่างเพื่อน ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย the meมิตรภาพระหว่างเพื่อน ไม่มีอยู่จริงมิตรภาพระหว่างเพื่อน ไม่มั่นคงมิตรภาพระหว่างเพื่อน ไม่ยั่งยืนมิตรภาพระหว่างเพื่อน สามารถเลือนหายไปได้ตามกาลเวลา