บอร์ด ความรัก,ปลัดหนุ่มแดนใต้ปโดมเปิดใจปีกว่าที่ทำหน้าที่ปลัดชั่วโมงเพื่อเป็นที่รักของประชาชน ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย Takflim ตากฟิล์มป. โดม หรือ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดโดมหนุ่มวัยกลางคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทำงานในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถใช้ความรู้ความสามารถ รวมถึงความอดทนและตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ได้ปฎิบัติหน้าที่การเป็นข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งปลัดอำเภอ"ผมมีต้นทุนทางสังคมผมมีนามสกุลอุทัยรัตน์พ่วงอยู่เป็นนามสกุลที่มีคนรู้จัก คือต้องระวังเนื่องจากว่า ถ้าเราทำดีเกิน ก็จะโดนหาว่ามากับเส้นสาย ทำไม่ดีก็เสียชื่ออีก รุ่นก่อนเขาทำเอาไว้ดี ถ้ามาเสียที่รุ่นเรา ก็เสียหายอีก" จากคำกล่าวที่พูดมานั้น ทำให้ ภัทรดนัย มีความตั้งใจและใส่ใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้บางเรื่องจะเกินเวลาในการปฎิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม ภัทรดนัยก็ยังมีความทำงานบริการสังคมบริการคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา ภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอยู่นั้นไม่ได้หมายถึงการทำงานให้แล้วเสร็จไปแต่ละวัน แต่มันคือภาระที่ต้องการให้สังคมไทยได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี ถึงแม้จะเป็นการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่ภายใต้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้รับผิดชอบแล้วนั้น ยังมีการบริการสังคมการกระชับความสัมพันธ์ทำไมตรีระหว่างคนในชุมชน สังคม "ภัทรดนัย" เคยกล่าวว่า "งานของผมคืองานมวลชนเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนอยู่ตลอดเวลา " เรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวคงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนที่จะมีใครสักคนที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องของผม ผมทุ่มเทให้ทั้งแรงกายแรงใจในการทำงานมาโดยตลอด แต่หนทางยังอีกยาวไกลจากเส้นทางปลัดหนุ่มในวันนั้น เดินทางผ่านมาจะ 10 ปีแล้ว แต่ยังคงเสมอต้นเสมอปลายในการสร้างคุณงามความดี ครั้งหนึ่งเคยปฏิบัติร่วมงาน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความหลากหลายทางด้านพหุวัฒนธรรม เป็นงานที่ตื่นเต้น คนต่างมีความแปลกใหม่ไม่คุ้นชินเลย ปลัดหนุ่มจากแดนใต้ เดินทางมาเพื่อปราบโจรผู้ร้ายในพื้นที่ภาคเหนือและเป็นชายแดนไทยพม่า ซึ่งอย่างมีกลิ่นสงครามยังไม่สิ้น ตลอดแนวใช้แดนที่ยังมีความร้อนระอุ ไหนจะเรื่องของเชื้อโรค การลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย รวมไปถึงการปราบ ผู้มีอิทธิพลบ้านใหญ่ในพื้นที่ บางครั้งในการปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลามากกว่าหนึ่งวันหรืออาจจะเป็นแรมเดือนเลยก็ว่าได้ หลายครั้งภัทรดนัยเคยมีน้ำตา ยอมย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค แต่ก็เพราะมีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวที่เป็นกำลังใจและเป็นพลังบวกส่งให้อยู่เสมอ เขาจึงผลักดันตัวเองให้ก้าวเข้ามาสู่การเป็นปลัดหนุ่มที่ขับข้างไปด้วยความสามารถ และพลังบวกในการดำเนินชีวิต ถึงแม้บางครั้งช่วงจังหวะการทำงานอาจจะกระทบกระทั่งทั้งผู้ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา แต่การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน หรือฝ่าย "ภัทรดนัย"จึงเป็นที่รักของทุกคนทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เคยร่วมงานมาโดยตลอด หลายคนมีโอกาสได้ร่วมงานกับเขา สุดประทับใจและเสียใจกับการจากไปในการออกไปปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆที่อาจจะไม่คุ้นชินเหมือนดั่งเดิมในทุกครั้งที่มีการโยกย้ายตำแหน่งภัทรดนัยเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าวันหนึ่งวันใดตัวเขาจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งไปอยู่ที่ใดเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่ตลอดเวลา คงเป็นเรื่องปกติที่ข้าราชการไทยใต้ร่มพระบรมมาโพธิสมภารจะต้องมีการโยกย้ายผลัด เปลี่ยนตำแหน่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานราชการแผ่นดิน ในวันนี้ระยะเวลาในการรับราชการเดินทางมาถึง 10 ปีแล้ว เขาก็ยังมีความตั้งมั่น ตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่ข้าราชการไทยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ในพื้นที่ปัจจุบันนายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ หรือ ป โดม ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานมั่นคง อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่าง ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดี ร่วมพัฒนา และบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ ทั้งให้ความสำคัญกับภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสามารถผลักดันให้รับตำแหน่งหรือหน้าที่ ที่สูงไปจากเดิมนี้ได้ ต่อไป