บอร์ด ความรัก,อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณมี๑๓ประการ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณมี ๑๓ ประการ ดังนี้๑.ทำให้มีความอดทน๒.ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ๓.ทำให้เป็นคนมีเหตุผล๔.ทำให้พ้นทุกข์ได้๕.ทำให้พ้นภัยได้๖.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย๗.ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน๘.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ๙.ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ๑๐.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า๑๑.ถ้ามีลูกจะได้ลูกที่ดี๑๒.ทำให้มีความสุข๑๓.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังทำในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้รับอานิสงส์มากแต่เมื่อท่านจากไปให้หมั่นทำบุญระลึกถึงท่านส่งพลังบุญไปให้ท่าน เพราะคุณบิดามารดาตอบแทนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดพระครูคุณสารสัมปัน(พระอาจารย์จรูญ คุณากโร)