อย่าเรียกร้อง

อย่าเรียกร้อง

บอร์ด ความรัก,อย่าเรียกร้อง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย โลกนี้คือละครเมื่อรักแล้วอย่าได้ร้องขอ ทันทีที่ร้องขอย่อมไม่ใช่ความรักทำไมเธอไม่เข้าใจฉันย่อมแปลว่า ฉันก็ไม่เข้าใจเธอเหมือนกันไม่มีใครดีชั่วไปกว่าใครต่างคนต่างเห็นแก่ตัวพอๆ กันการรักใครซักคนนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งจงเชื่อมั่นในความรักจงศึกษาเรียนรู้ ขัดเกลาจิตใจตนเองเพื่อจะรักใครซักคนให้เป็นความรักดังเช่นน้ำสะอาด จิตใจดังเช่นภาชนะรองรับรินน้ำสะอาดลงในภาชนะสะอาด น้ำย่อมสะอาดรินน้ำสะอาด ลงในภาชนะโสโครกน้ำที่เคยสะอาดย่อมเปลี่ยนเป็นเชื้อโรคร้าย ทำลายชีวิตผู้ดื่มกิน...