ดับฝันคู่รักเพศเดียวกัน ห้ามเกย์ ทอม ดี้ เลสฯ ทำ “อุ้มบุญ”

ดับฝันคู่รักเพศเดียวกัน ห้ามเกย์ ทอม ดี้ เลสฯ ทำ “อุ้มบุญ”

บอร์ด ความรัก,ดับฝันคู่รักเพศเดียวกันห้ามเกย์ทอมดี้เลสฯทำldquoอุ้มบุญ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย Rosesexyต้องยอมรับว่า คู่รักเพศเดียวกันหลายๆ คู่นั้นมีความหวังและมีความฝันว่า อยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคง และมีลูกเป็นของตัวเอง หนึ่งในหลายๆ วิธีที่หลายๆ คู่คาดหวังว่าจะทำได้ก็คือการ “อุ้มบุญ” ทว่าในที่สุด นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ก็ออกมายืนยันแล้วว่า การอุ้มบุญนั้น สามารถทำได้เฉพาะคู่สมรสชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น นั่นหมายความว่า คู่รักเพศเดียวกันอย่าง เกย์ ทอม ดี้ เลสฯ ไม่มีสิทธิ์! นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยาก ได้ระบุว่า การอุ้มบุญ หรือการมีบุตรโดยอาศัยหญิงอื่นตั้งครรภ์แทนนั้นอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้การอุ้มบุญ จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ขออนุญาตจะต้องเป็นคู่สมรสชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย กรณีเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติจะต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยห้ามคู่สมรสซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ หญิงโสด ชายโสด หรือคู่สมรสเพศเดียวกันทำ นอกจากนี้ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะต้องมีสัญชาติไทยและเคยมีบุตรมาแล้ว หากชายโสด หญิงโสด หรือคู่รักเพศเดียวกัน ฝ่าฝืนลักลอบอุ้มบุญ จะถูกลงโทษตามกฎหมาย กรณีเป็นแพทย์ที่ดำเนินการ ให้มีการตั้งครรภ์แทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กคทพ.มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการรับจ้างอุ้มบุญ มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท หากมีการซื้อ ขายอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นนายหน้า ชี้ช่องทางให้มีการตั้งครรภ์แทน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ